Producten

Adviesdienst Mens & Veiligheid geeft advies op maat op het gebied van human factors en veiligheid. Er is geen standaardaanpak als gevolg van de verschillende vraagstukken en de verschillen tussen organisaties. De aanpak kan echter wel gebaseerd zijn op een van de volgende producten:

Procesgerichte taakanalyse:
pro-actief identificeren van outputbepalende risico’s.
Incidenten-/ ongevalsonderzoek:
traceren welke achterliggende factoren hebben bijgedragen ter feedback voor het primaire proces.
Proces gerichte taakanalyse tripod
Meer informatie Meer informatie

 

Adviesdienst Mens & Veiligheid

 Human Factors
 and Safety Consultancy

 Nansenrede 14
 2725 KT Zoetermeer

 Telefoon: 06-2125 8840
 Kvk nr.: 55393306